Uslovi korišćenja

Zdravo, hvala što ste postili naš sajt. Korišćenje ovog internet sajta (u daljem tekstu Sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važečim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Upotrebom sajta potvrđujete da ste pročitali, razuemeli i prihvatili Uslove korišćenja i potvrđujete da ste obavezni da ih poštujete. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo vas da ne koristite ovaj internet sajt.

VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Sajt je vlasništvo Uruženja banja Srbije i partnera okupljenih u Srbija detoks tim (u daljem tekstu SDT) sa sledećim podacima:

SADRŽAJ SAJTA

Sadržaj Sajta uključuje tekstualni sadržaj, video zapise, logotipe, grafike, audio zapise, kontakt podatke i druge informacije o edukativnim programima SDT. Korisnici Sajta mogu koristiti sajt da se informišu o aktivnostima i programima SDT kao i da kontaktiraju STD za učešće u programima.

Internet sajt, logotipi, grafika, tekstualni, video i audio sadržaji na ovom Sajtu (u daljem tekstu Sadržaj) jesu vlasništvo i autorsko pravo SDT ili su postavljeni na Sajt uz dozvolu vlasnika ili nosioca prava.

UPOTREBA SADRŽAJA SAJTA

U narednim pasusima prikazan je način korišćenja Sajta od strane trećih lica (u daljem teksu Korisnik).

Sadržaj sajta se ne sme menjati, reprodukovati, javno prikazivati ili distribuirati na bilo koji način, odnosno na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe, bez predhodne saglasnosti i dozvole vlasnika sajta.
Ukoliko korisnik Sajta dobije dozvolu za koriščenja sadržaja ili dela sadrćaja (tekst, fotografija, video i slično) od strane Udruženja, obavezno je navođenje izvora i linkovanje na stranicu sa koje je konkretan sadržaj i preuzet, kao i navođenje autora.

Sadržaj i informacije sa sajta se mogu deliti na društvenim mrežama, bez predhodne sagalsnosti i dobijanja dozvole SDT. Sadržaj se može deliti direktno sa sajta ili postavljanjem linka stranice na društvene mreže korisnika koje deli sadržaj.

INFORMACIJE

Na sajtu se mogu pronaći linkovi koji vode na druge sajtove, SDT nije odgovoran za njihov sadržaj i politiku zaštite privatnosti i odriče se bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi: nisu bezbedni i sadrže viruse, imaju nepikladan, netačan i neprecizan sadržaj, sadrže klevete ili povređuju pravo intelektualne svojine.

Izmene na sajtu se mogu raditi u bilo kom tenutku i bez obaveštenja. SDT ne može u potpunosti garantovati za ažuriranost podataka na sajtu, s obzirom na to da se situacije i promene u realnosti ne mogu istom momentu naći na sajtu. Korsinicima se preporučuje da informacije uvek provere telefonskim pozivom na broj sa sajta ili slanjem elektronske pošte.

SDT koristi servis za prikupljanje e-mejl adresa korisnika koje korisnici mogu dobrovljno ostaviti. E-mail adrese korisnika se koriste u bazi podataka SDT radi slanja obaveštenja o aktivnostima SDT. Korisnici se mogu u svakom momentu odjaviti sa mejling liste. E-mail adrese korisnika su zaštićene, neće se koristiti u druge svrhe osim navedenih, niti zloupotrebljavati na bilo koji drugi način.

Zabranjeno je postavljati ili prenosti na Sajt bilo kakve protivzakonite sadržaje važećih zakona Republike Srbije.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Sve informacije koje SDT prikluplja o korisnicima koristiće se isključivo u svrhe poslovanja SDT. Svako prikupljanje podataka korisnika biće sprovedeno u skadu sa politikom privatnosti i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

MERE U SLUČAJU KRŠENJA USLOVA KORIŠĆENJA

U slučaju spora SDT i Korisnik pokušaće sporazumom da dođu do rešenja, u slučaju da spornu situaciju nije moguće rešiti mirnim putem primeniće se zakoni Republike Srbije, a pomoć će se potražiti kod nadležnog suda.

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Ovi uslovi mogu biti izmenjeni i dopunjeni u skladu sa potrebama poslovanja Udruženja I SDT u bilo kom trenutku, a na osnovu promenjenih uslova i potreba u poslovanju. Izmenjeni uslovi biće dostupni na Sajtu korisniku u svakom trenutku.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Sajt koristite na sopstveni rizik. SDT ne možu biti odgovora  za bilo koju štetu (materijalnu ili nematerijalnu) koja nastane usled korišćenja ili je povezana sa korišćemnjem Sajta.

U Vrnjačkoj Banji 20.02.2021.